Институт за изкуствознание
Карта на сайта  :  Контакти     
Търсене
Търсене
Начало
За института
Структура
Новини
За пресата
Събития
Профили
Издания
"Проблеми на изкуството"
"Българско музикознание"
Проекти
Библиография
Обучение
Партньори
Връзки
Контакти
Конкурси
Отчети
Списание Българско музикознание
  

За списанието

Българско МузикознаниеС
писание „Българско музикознание” е единственото научно специализирано издание за музика и музикознание у нас. Започва да излиза през 1977 г. първоначално като поредица „Музикознание“, а от 1981 г. включва четири броя годишно. Материалите се публикуват след анонимно рефериране от български и чуждестранни сътрудници.

С
писанието съдържа статии, посветени на явления и процеси в различни сфери на българската и световната музикална култура, разглеждани с опора върху съвременни аналитични подходи. Приоритет имат материали, които разкриват нови документи, непроучвани или недостатъчно проучени явления, процеси, исторически периоди, жанрове и пр. Отделни броеве на списанието са посветени на значими теми от историята и съвременността.

Сред
авторите в „Българско музикознание” са както утвърдени, така и млади български и чуждестранни музиколози. Една от установените рубрики, озаглавена „Дебюти”, разширява възможностите за публикуване на научни студии от млади изследователи.

Редколегия:

проф. д-р Горица Найденова (замeстник-главен редактор)

доц. д-р Иванка Влаева

проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор)

доц. Искра Рачева

проф. д.изк. Клер Леви

проф. д.изк. Лозанка Пейчева

доц. д-р Любомир Кавалджиев

доц. д-р Марияна Булева

проф. д.изк. Розмари Стателова

проф. д-р Румяна Каракостова (замeстник-главен редактор),

чл.-кор. Светлана Куюмджиева


Международен редакционен съвет:

проф. д-р Дона А. Бюканън (САЩ)

проф. д-р Иван Муди (Великобритания)

проф. д-р Светлана Нейчева (Холандия)

проф. д-р Тимоти Райс (САЩ)

ISSN 0204
-823X

e-mail:
bulgarskomuzikoznanie@artstudies.bg


Библиография 


Към изданията на Българско музикознание

 

 
  BG ACADEMIC MUSIC PORTAL : Блог : Поща : Карта на сайта : Условия за ползване : Контакти  
 
  • Replica Uhren
  • cheap replica watches uk
  • cheap replica watches uk
  • replica watches
  • Replica Uhren
  • cheap replica watches
  • Replica Uhren
  • replica uhren