Институт за изкуствознание
Карта на сайта  :  Контакти     
Търсене
Търсене
Начало
За института
История на секторите
История на колекциите
История на сградата
История на института
Структура
Новини
За пресата
Събития
Профили
Издания
"Проблеми на изкуството"
"Българско музикознание"
Проекти
Библиография
Обучение
Партньори
Връзки
Контакти
Конкурси
Отчети
История на института

Предисторията на Института за изкуствознание отвежда към 1947 година, когато в София се създават две научни институции: Институт за изобразителни изкуства, оглавяван от видния скулптор академик Иван Лазаров, и Институт за музика (с музей) под ръководството на бележития композитор и общественик академик Петко Стайнов. Първоначално посветен на изучаване на художествените изкуства, по-късно Институтът за изобразителни изкуства разширява обсега на своята дейност и включва секции за изследователска работа в областта на театъра, киното и телевизията. Създаден за да осъществява изследвания върху музикалния фолклор в България, Институтът за музика също си поставя по-широки задачи, като включва секции по история и теория на музиката, музикална педагогия и психология. Обособяват се същевременно изследванията и в по-специализирани области: музикален театър, етномузикология,  музикална медиевистика и популярна музика. През 1988 година двата института се обединяват под наименованието Институт за изкуствознание с четири направления: изкуствознание, музикознание, театрознание и кинознание.
Днешният Институт за изкуствознание продължава да бъде единствената специализирана научноизследователска институция в България за разработки в областта на античната, средновековната и съвременната художествена култура. Научната проблематика е фокусирана както върху събирането и съхраняването на информационни материали, така и върху анализа на художествени явления (професионални и битови), свързани с многовековното българско наследство и неговата специфична роля в конструирането на европейската култура. Институтът има централна роля в развитието на изследванията за изкуство и култура в страната, включително чрез докторантски програми във всички области на изкуствознанието и организирането на научни конференции.
Той притежава богат фото (100 000 кадъра), текстов (250 000 страници), аудио (3400 ленти и 3800 плочи) и видео (800 филма и 200 видеокасети) архиви, съдържащи уникални данни, а библиотечният фонд наброява близо 45 000 тома, между които и редки издания от края на 19 век.
Сред изданията на Института са двете тримесечни списания – Проблеми на изкуството и Българско музикознание, две поредици Изкуствоведски четения и Изкуство и контекст, както и каталози, библиографии, енциклопедии, сборници, монографии.
Институтът е в сътрудничество с чуждестранни академични институции и организации, а значителен брой негови сътрудници участват активно в международни научноизследователски проекти.

Директори на Института за изкуствознание

акад. Иван Лазаров (1948 - 1952)
акад. Александър Божинов (1952 - 1953)
проф. Иван Пенков (1953 - 1957)
чл.-кор. Александър Обретенов (1958 - 1988)

Директори на Института за музика

акад. Петко Стайнов (1948 - 1977)
проф. Венелин Кръстев (1977 - 1988)

Директори на обединения Институт за изкуствознание

ст.н.с. І ст. д.изк. Иван Маразов (1988 - 1992)
ст.н.с. І ст. д.изк. Георги Саев (1992 - 1996)
ст.н.с. І ст. д.изк. Елена Тончева (1996 - 2004)
ст.н.с. І ст. д.изк. Александър Янакиев (2004 - )

 
  BG ACADEMIC MUSIC PORTAL : Блог : Поща : Карта на сайта : Условия за ползване : Контакти  
 
  • Replica Uhren
  • cheap replica watches uk
  • cheap replica watches uk
  • replica watches
  • Replica Uhren
  • cheap replica watches
  • Replica Uhren
  • replica uhren