Институт за изкуствознание
Карта на сайта  :  Контакти     
Търсене
Търсене
Начало
За института
Структура
Новини
За пресата
Събития
Профили
Издания
"Проблеми на изкуството"
"Българско музикознание"
Проекти
Библиография
Обучение
Партньори
Връзки
Контакти
Конкурси
Отчети
Обучение
Целта на обучението по специалността "Изкуствознание и изобразителни изкуства" (шифър 05.05.04) е да подготви компетентни изследователи в областта на историята и теорията на изкуството, съвременните художествени процеси (тяхното документиране, организиране и теоретично осмисляне), художествената практика (широкият й диапазон включва разнородни проявления – от организацията на изложби и различни художествени публични акции – до поддържането и представянето на музейни експозиции в съответствие с актуалните световни тенденции в музеологията); специалисти в областта на визуалната култура - българска и чуждестранна, с оглед идейните тенденции на съвременната научнотеоретична и изследователска мисъл.

Институтът за изкуствознание има огромен опит в подготовката на докторанти по "Изкуствознание и изобразителни изкуства". Без да се броят десетките защитили и впоследствие реализирани учени в предишните десетилетия от историята му (до 1989 г.), през периода 1989-1998 г. са подготвени и успешно защитили 10 докторанти, а през отчетния 5-годишен период (2001-2005) са се обучавали 20 млади учени – 8 от тях вече са защитили успешно, на 11 предстои защита. Изследванията им обхващат целия диапазон от научна проблематика, свързана с изкуството – от неговата по-ранна история (късноантична, римска, ранновизантийска и поствизантийска от ХV-ХVІІІ в.), през проблемите на модернизма на ХХ век в контекста на европейската и световна култура и промените във визуалния език при постмодернизма (визуалния език на изкуството в България от средата на ХХ до първите години на ХХІ в.) до въпроси, отнасящи се до художествената педагогика и комуникативните, образователни и естетически параметри на музейната практика.

Докторантите по специалността "Изкуствознание и изобразителни изкуства" разполагат с всички условия за пълноценно научно общуване в академична среда. Всеки докторант се обучава по индивидуален план (tutorial system), под научното ръководство на специалист от института и активната помощ на целия научен състав на сектор "Изобразителни изкуства".

 
  BG ACADEMIC MUSIC PORTAL : Блог : Поща : Карта на сайта : Условия за ползване : Контакти  
 
  • Replica Uhren
  • cheap replica watches uk
  • cheap replica watches uk
  • replica watches
  • Replica Uhren
  • cheap replica watches
  • Replica Uhren
  • replica uhren