Институт за изкуствознание
Карта на сайта  :  Контакти     
Търсене
Търсене
Начало
За института
Структура
Новини
За пресата
Събития
Профили
Издания
"Проблеми на изкуството"
"Българско музикознание"
Проекти
Библиография
Обучение
Партньори
Връзки
Контакти
Конкурси
Отчети
Обучение
Целта на обучението по специалността "Музикознание и музикално изкуство" (шифър 05.08.02) е да подготви компетентни изследователи в областта на съвременната музика, текущите музикални процеси, както и самото композиторско творчество – българско и чуждестранно, с оглед на тенденциите в съвременната научнотеоретична и изследователска мисъл. Задача на сектора е да осигури приемственост между поколенията в музикознанието. Спецификата на научноизследователската работа се свързва с културноосмислящия прочит на музикалноисторическия процес в разнообразните му прояви, наблюдавани по отношение на самия научноизследователски предмет и във връзка с развитието на самата научна дисциплина, с оглед на една по-гъвкава рефлексия спрямо по-нови проблемно-теоретични аспекти, назряващи в полето на музикалната наука.

Институтът за изкуствознание има натрупан опит в подготовка на докторанти по специалността "Музикознание и музикално изкуство". Без да се броят десетките защитили и впоследствие реализирани учени в предишните десетилетия, през периода 1995-2005 г. по "Музикознание и музикално изкуство" са обучавани 28 докторанти, а само за последните пет години (2001-2005) те са 25. От 2001 до 2005 по специалността са приети 16 докторанти, а защитилите през периода 2001-2005 г. са 7. От 2004 по специалността "Музикознание и музикално изкуство" се обучават и докторанти от чужбина. Показателна в тази насока е и професионалната реализация на обучаваните докторанти – впоследствие видни учени и изследователи.
    
В своята повече от 50-годишна история сектор "Музика" към Института за изкуствознание при БАН осъществява специализирана подготовка на докторанти по всички музикални направления.

С оглед разширяването, актуализирането и профилирането на проблемния обхват в научноизследователското познание секторът разкрива и профилирани докторантски програми, свързани с музикална медиевистика, изследване на популярната музика, изследвания за музикален театър – опера, балет, оперета, мюзикъл, етномузикология, джаз, поп и рок, сценична и екранна музика, които допълват традиционно ориентираните образователни направления. Показателно в този смисъл е нарастващото внимание например към спецификата на масмедийната култура, както и на особената роля, която играят съвременните глобализационни процеси в днешното битие на локалните музикални култури.    
 
  BG ACADEMIC MUSIC PORTAL : Блог : Поща : Карта на сайта : Условия за ползване : Контакти  
 
  • Replica Uhren
  • cheap replica watches uk
  • cheap replica watches uk
  • replica watches
  • Replica Uhren
  • cheap replica watches
  • Replica Uhren
  • replica uhren