Институт за изкуствознание
Карта на сайта  :  Контакти     
Търсене
Търсене
Начало
За института
Структура
Новини
За пресата
Събития
Профили
Издания
Енциклопедии
Сборници
Монографии
Каталози
Календари
Преводи
Проблеми на изкуството
Българско музикознание
Автореферати
"Проблеми на изкуството"
"Българско музикознание"
Проекти
Библиография
Обучение
Партньори
Връзки
Контакти
Конкурси
Отчети
Монографии
Книгата “Методика за научно изследване на тракийската архитектура” представя методите на работа с древна архитектура и археологически разкопки, както и начина, по който тази методика се прилага за изучаване и анализ на елементи от архитектурата на култови сгради в Тракия през Античността. Подбраните примери илюстрират детайли от техния интериор и екстериор, конструкция, функция, изпълнение и отчасти украса. Интерпретацията им се свързва с научните, техническите и технологични постижения и знания на архитектите, които са ги създали. Културно-историческата среда, включително философските школи и учения на Античността, политическата система и социалната структура се разглеждат в книгата като фактори, определящи облика и стила на древната култова архитектура.
В книгата се предлагат изследвания и хипотези върху проблеми, повдигани засега само от автора. Научната им обосновка е илюстрирана с богат снимков и графичен материал.
Д-р арх. Малвина Русева работи в Института за изследване на изкуствата към БАН. Тя е специалист в областта на изучаването, документирането и опазването на недвижимото културно наследство. Основната й научна работа е свързана с изследване на културата и архитектурата на Средиземноморието през епохата на Античността и по-конкретно на тракийската архитектура. Автор е на две книги – “Тракийска култова архитектура” и “Тракийска гробнична архитектура в българските земи през V-III в. пр.н.е.”. Д-р Русева е автор на редица студии и статии, публикувани в България, Англия, Испания и САЩ.
Автори: Малвина Русева
ISBN: 978-954-8594-43-1
Година: 2013
<< Назад
 
  BG ACADEMIC MUSIC PORTAL : Блог : Поща : Карта на сайта : Условия за ползване : Контакти  
 
  • Replica Uhren
  • cheap replica watches uk
  • cheap replica watches uk
  • replica watches
  • Replica Uhren
  • cheap replica watches
  • Replica Uhren
  • replica uhren