Институт за изкуствознание
Карта на сайта  :  Контакти     
Търсене
Търсене
Начало
За института
Структура
Новини
За пресата
Събития
Профили
Издания
Енциклопедии
Сборници
Монографии
Каталози
Календари
Преводи
Проблеми на изкуството
Българско музикознание
Автореферати
"Проблеми на изкуството"
"Българско музикознание"
Проекти
Библиография
Обучение
Партньори
Връзки
Контакти
Конкурси
Отчети
Монографии
Актуалността на проблема за фасадата се определя от потребността да бъдат изяснени средствата за постигане на образната изразителност в знакови творби на съвременната ни архитектура.
Настоящият изследователски проект е от направлението “Процеси в развитието на съвременната българска архитектура” и цели да се проследят промените във времето на видимия образ на архитектурното произведение през втората половина на миналия век.
На база литературни източници, издирен, селектиран, систематизиран и анализиран богат фактически материал, както и резултати от предишни разработки, са изведени обобщени характеристики за етапите в развитието на архитектурата у нас през наситения със събития половинвековен период.
Трудът включва авторски тези, обобщени изводи в резултат от настоящото и предишни изследвания, известни факти, тези, оценки. Приносът на автора е в “сглобяването на мозайката” и създаването на една сравнително цялостна картина за развитието на българската архитектура през изследвания период, изводите и обобщенията за състоянието, влиянията, отраженията и тенденциите, като акцентът е поставен върху образът на сградата, фасадата.
В монографията са изтъкнати знакови творби на бележити български творци, съизмерими с тогавашните световни постижения, както и основни отлики на архитектурата у нас по времето на социализма от тази в страните с развита демокрация. Проследени са и промените, настъпили в образа на редица сгради след десетилетия експлоатация.
Книгата представлява интерес както за архитектурната колегия и студентите по архитектура, така и за широк кръг читатели, интересуващи се от заобикалящата ни среда.
<< Назад
 
  BG ACADEMIC MUSIC PORTAL : Блог : Поща : Карта на сайта : Условия за ползване : Контакти  
 
  • Replica Uhren
  • cheap replica watches uk
  • cheap replica watches uk
  • replica watches
  • Replica Uhren
  • cheap replica watches
  • Replica Uhren
  • replica uhren