Институт за изкуствознание
Карта на сайта  :  Контакти     
Търсене
Търсене
Начало
За института
Структура
Новини
За пресата
Събития
Профили
Издания
Енциклопедии
Сборници
Монографии
Каталози
Календари
Преводи
Проблеми на изкуството
Българско музикознание
Автореферати
"Проблеми на изкуството"
"Българско музикознание"
Проекти
Библиография
Обучение
Партньори
Връзки
Контакти
Конкурси
Отчети
Монографии
Венецианската школа (1550 – 1610) и проекции на полихоровия стил е първата книга в българското музикознание, но също така и в целия югоизточен регион, която изследва подробно техниките на Венецианската школа от 1550 г. Изследването се прави в контекста на цялостната европейска и венецианска култура от същия период, като се подчертава приемствеността й от византийската музика. Използва се литература главно от периода (Джозефо Царлино „Le istitutioni harmoniche”), но едновременно с това и съвременни изследвания, посветени на Ренесанса, от Америка, Западна и Източна Европа, в това число и от български учени. По този начин трудът създава терминологичен еталон за изследвания в тази област.
Освен широкия спектър и съгласуване на терминология, в книгата се явяват и нови термини, аргументирани чрез структурните анализи като „вътрешна многохоровост”, „музикална форма на текста”, „нюансов антифон”. Тези термини са развити и прецизирани положения на утвърдени в западноевропейското музикознание становища, засягащи дадения период.
Понятието coro spezzato на Царлино, на което се опира изследването, е представено многоаспектно и цялостно във всички технически детайли, които се отнасят не само до изследвания период, но и до многохоровата музика от XVII до XX век.
Изследваните проекции на cori spezzati към музиката на Монтеверди, Й.С. Бах, Бетховен, Берлиоз и Малер са полезно и ориентиращо помагало в областта на хоровата интерпретация. Познаването на техническите проекции и към предшествениците на Венецианската школа – нидерландците от XV и XVI век, създават цялостна и убедителна панорама на сакралната европейска музика. Книгата е предназначена за студенти, специалисти и познавачи на ренесансовата полифонична музика,чието разбиране отваря пътища към духовната завършеност.


„Настоящата книга чувствително откликва на нуждите и вътрешните тенденции в съвременната музикална наука.”
проф. д.изк. Кристина Япова

„Впечатляващ е анализът на проекциите на полихоровия стил особено след бароковата епоха. Смятам това за особено постижение…”
проф. д-р Веска Цинандова-Харалампиева

„Настоящата книга на Якос Димитриу оформя своеобразна композиционна конструкция, която напомня триединството на трикорабна базилика, метафорично обърната и насочена съответно в перспектива, като историко-субстантен вектор през времето и пространството – от Средновековието, през Ренесанса, към съвременника ни…”
проф. Стефан Драгостинов
Автори: Якос Димитриу
ISBN: 978-954-8594-34-9
Година: 2012
Файл
summary.pdf 
<< Назад
 
  BG ACADEMIC MUSIC PORTAL : Блог : Поща : Карта на сайта : Условия за ползване : Контакти  
 
  • Replica Uhren
  • cheap replica watches uk
  • cheap replica watches uk
  • replica watches
  • Replica Uhren
  • cheap replica watches
  • Replica Uhren
  • replica uhren