Институт за изкуствознание
Карта на сайта  :  Контакти     
Търсене
Търсене
Начало
За института
Структура
Новини
За пресата
Събития
Профили
Издания
"Проблеми на изкуството"
"Българско музикознание"
Проекти
Библиография
Обучение
Партньори
Връзки
Контакти
Конкурси
Отчети
Обучение
Целта на обучението на докторанти по специалността "Театрознание и театрално изкуство" (шифър 05.08.01) е да подготви компетентни познавачи и изследователи на театралното наследство и съвременните театрални процеси. Днес обективното проучване на специфичните особености на историческото и актуалното развитие на националното сценично изкуство и осмислянето му в контекста на европейското са особено важни за българската театрална наука и за хуманитаристиката ни като цяло. Особено необходими - както за разширяването на знанието за театъра, така и за обновяването и усъвършенстването на непосредствената театрална практика - са и теоретичните изследвания на основните елементи на театралния процес (изкуството на актьора, режисьора, сценографа; промените в техните позиции и взаимоотношения в съвременното представление; новите възгледи за драматургичния текст и мястото му в спектакъла; критическата рецепция и т.н.) и сравнителните проучвания на отделни периоди, естетически движения, значими проблеми и явления. Именно в посочените много актуални за днешната ни театрална наука и практика тематични посоки се осъществява обучението на докторантите по "Театрознание и театрално изкуство" в Института за изкуствознание. На това се дължи стабилният интерес към специалността (през последните 5 години по нея са обучавани 3 редовни докторанти) и високият процент на приложимост на знанията и уменията на завършилите специалисти като преподаватели, изследователи, драматурзи в театри, автори на книги и статии. От 2001 г. до 2005 г. са приети 2 редовни докторанти, защитилите също са 2. Към днешна дата по "Театрознание и театрално изкуство" се обучава 1 редовен докторант.

Институтът за изкуствознание провежда обучение на докторанти по специалността "Театрознание и театрално изкуство" в съответствие със съвременните тенденции в развитието на театралната наука и практика. При днешното високо развитие на електронните технологии съществен момент в изучаването на театралните процеси е натрупването и анализът на максимално изчерпателна информация и фактологичен материал. Друга основна посока е усвояването и използването на интердисциплинарни изследователски стратегии, което изисква, освен необходимите специализирани познания, и запознаване с методите на различни дисциплини от сферата на хуманитаристиката като философия, естетика, антропология, теория на литературата и т.н.

Подготовката на докторанти по специалността "Театрознание и театрално изкуство" в Института за изкуствознание се осъществява от сектор "Театър" във всички области на театралната наука и практика: История; Теория; Критика; Режисура; Актьорско изкуство; Сценография; Инфраструктура, организация и управление на театъра; Театрална педагогика; Документация и архив; Културна политика в областта на изпълнителските изкуства.

 
  BG ACADEMIC MUSIC PORTAL : Блог : Поща : Карта на сайта : Условия за ползване : Контакти  
 
  • Replica Uhren
  • cheap replica watches uk
  • cheap replica watches uk
  • replica watches
  • Replica Uhren
  • cheap replica watches
  • Replica Uhren
  • replica uhren